موکاپ سایت انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

طراحی و پیاده سازی سایت شرکتی انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان که برای اطلاع رسانی های فعالیت های این انجمن راه اندازی شده بر عهده گروه طراحی سایت راکت وب بوده است.

نمایی از صفحه اصلی سایت

سایت انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان